93

!: Carpe diem [ ]. : .
( , 65-8 . .): , .
: 1. , , , , . 2. , .
? , :


: ;