...

, , .

...

, , . ,

...

(. ) , . (11, 298) , . , ,

...

. , , , . , ,

...

, . , , .

...

, , , , , . , , , ,

...

( Gorgo, , ) , , . , ,

...

. , , , . , , .
 /

/ ...

/ . , , , ,

...

/ , . -, , ,
1 2